Opmaken berichtinhoud conform StUF

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.26
TypeInformatiearchitectuur-berichten
StellingDe inhoud van berichten wordt opgemaakt conform StUF.
Motivatie

Dit is een standaard die de bestuurslagen met elkaar hebben afgesproken. De afspraken zijn nodig om toekomstvast te kunnen uitwisselen.

Motivatie (verwijzing)Onderdeel vormen van integraal opererende overheid, Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid, Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling
Implicaties

Berichten worden gecheckt op het gebruik van StUF en zonodig aangepast.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaInteroperabiliteit
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Opmaken_berichtinhoud_conform_StUF_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Gebruik maken van \ngenerieke bouwstenen \ne-Overheid" [URL = "[[Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid]]"]; "Hanteren landelijk \nvastgestelde standaarden \nvoor \ninformatie-uitwisseling" [URL = "[[Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling]]"]; "Onderdeel vormen van \nintegraal opererende \noverheid" [URL = "[[Onderdeel vormen van integraal opererende overheid]]"]; "Opmaken berichtinhoud \nconform StUF" [URL = "[[Opmaken berichtinhoud conform StUF]]"];