Op systematische wijze beschrijven van objecten

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.16
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingObjecten worden op het niveau van de provincie op een systematische wijze beschreven.
Motivatie

Een systematische beschrijving maakt de objectbeschrijvingen beter toegankelijk en vergelijkbaar.

Motivatie (verwijzing)Vermindering administratieve lasten, Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy
Implicaties

Er moet een systematiek worden bedacht en bestaande beschrijvingen moeten hierop worden getoetst en zonodig aangepast.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDocumentair
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Op_systematische_wijze_beschrijven_van_objecten_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Maatregelen treffen voor \ndata- en \nprocesmanagement en \nbeveiliging en privacy" [URL = "[[Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy]]"]; "Op systematische wijze \nbeschrijven van objecten" [URL = "[[Op systematische wijze beschrijven van objecten]]"];