Op begrijpelijke en consistente en herkenbare wijze presenteren van (geo-)informatie

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.2.07
TypeBedrijfsarchitectuur-producten
Stelling(Geo-)informatie wordt op een begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze gepresenteerd, overeenkomstig de daarvoor geldende richtlijnen, in lijn met de aard van de data, de context waarin deze worden gepresenteerd en rekening houdend met de beoogde doelgroep.
Motivatie

Opnemen dat visualisatie bij geo zodanig belangrijk is (kaarten), dat dit principe voor geo bij uitstek relevant is. De provincie presenteert geo-informatie op een begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze. Dit verhoogt het inzicht in de informatie en verkleint de kans op verkeerde interpretatie. Dit geldt voor analoge en digitale kaarten en voor 3Dvisualisaties. Zo is de kleur van een crisisgebied op een kaartje niet de ene week rood en de andere week groen, tenzij het gevaar geweken is. De aard van de data en de context waarin deze worden gepresenteerd zijn mede-bepalend voor de uiteindelijke presentatie, evenals de doelgroep waarvoor de presentatie is bedoeld.

Implicaties

Er dient steeds een goede analyse te worden gemaakt, niet alleen van wat de maker van het product wil overbrengen en op welke manier dit mogelijk is met de beschikbare informatie, maar ook in welke context dit gebeurt en voor wie de boodschap bedoeld is. De vraagkant wordt door dit principe veel meer op de voorgrond geplaatst dan in de huidige –veelal aanbodgedreven– aanpak gebeurt. En als er sprake is van interprovinciale samenwerking, of van de verwachting van eenheid in het beeld van de provincies naar buiten toe, dienen er dus richtlijnen te zijn die voorschrijven wat ‘begrijpelijk en herkenbaar’ is. Bij voorkeur wordt hierbij aan-gesloten op landelijke standaarden.

Implicaties (afgeleid)Uniformering producten en diensten m.b.t. geo-informatie over provincies heen
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDocumentair, Geo-gericht
NORA RaamwerkDiensten en productenImplicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Op_begrijpelijke_en_consistente_en_herkenbare_wijze_presenteren_van__geo__informatie_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Op begrijpelijke en \nconsistente en \nherkenbare wijze \npresenteren van \n(geo-)informatie" [URL = "[[Op begrijpelijke en consistente en herkenbare wijze presenteren van (geo-)informatie]]"];