Ontwikkelen richting servicegeoriënteerde architectuur

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.02
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingDe provincies ontwikkelen zich richting een servicegeoriënteerde architectuur conform het bovenstaande streefbeeld (zie figuur 7).
Motivatie

NORA is doortrokken van een diensten- of service oriëntatie. Het vergroot de modulariteit van het applicatielandschap. Bedrijfsfuncties kunnen eenvoudiger worden ondersteund en samenwerking tussen organisaties wordt vereenvoudigd.

Motivatie (verwijzing)Onderdeel vormen van integraal opererende overheid, Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling, Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
Implicaties

Met dit principe moet in informatiebeleid, -planning en –projecten rekening worden gehouden: vervangen applicaties door services.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDiensten, Interoperabiliteit
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Ontwikkelen_richting_servicegeori__nteerde_architectuur_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Hanteren landelijk \nvastgestelde standaarden \nvoor \ninformatie-uitwisseling" [URL = "[[Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling]]"]; "Onderdeel vormen van \nintegraal opererende \noverheid" [URL = "[[Onderdeel vormen van integraal opererende overheid]]"]; "Ontwikkelen richting \nservicegeoriënteerde \narchitectuur" [URL = "[[Ontwikkelen richting servicegeoriënteerde architectuur]]"];