Ongevraagde registratie burgers en bedrijven alleen bij rechtshandelingen door provincie

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.06
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingDe provincies registreren ongevraagd alleen burgers en bedrijven ten behoeve waarvan of jegens wie een rechtshandeling door de provincie wordt uitgevoerd (doelbinding principe).
Motivatie

De dienstafnemer heeft minder vertrouwen in de overheid als ze niet weet wat er met haar gegevens gebeurt. Onrust over schending van privacy of onrechtmatige en overmatige uitwisseling van vertrouwelijke informatie dient te worden voorkomen.

Motivatie (verwijzing)Zichtbaar maken van activiteiten, Voldoen aan kwaliteitscriteria
Implicaties

Dit principe volgt de wettelijke bepaling. Proces handleidingen en –instructies moeten worden herschreven op dit principe. Applicaties die gebruik maken van persoons- of bedrijfsgegevens moeten worden gescreend en in voorkomende gevallen worden aangepast op dit principe.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaProcesgericht
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Ongevraagde_registratie_burgers_en_bedrijven_alleen_bij_rechtshandelingen_door_provincie_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Ongevraagde registratie \nburgers en bedrijven \nalleen bij \nrechtshandelingen door \nprovincie" [URL = "[[Ongevraagde registratie burgers en bedrijven alleen bij rechtshandelingen door provincie]]"];