Onderscheid maken in applicatielandschap tussen ondersteuning productie- en besturende processen

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.16
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingIn het applicatielandschap wordt onderscheid gemaakt in:
  • applicaties en koppelingen die de dagelijkse uitvoering van het productieproces ondersteunen,
  • applicaties die de besturende processen van plannen en begroten en verantwoorden en analyseren ondersteunen (datawarehouse, cockpit/dashboard, etc.).
Motivatie

De 2 categorieën stellen ook andere eisen t.a.v. beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

Motivatie (verwijzing)Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
Implicaties

Met dit principe moet in informatiebeleid, -planning en –projecten, Businesscases en PSA’s rekening worden gehouden.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaProcesgericht
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Onderscheid_maken_in_applicatielandschap_tussen_ondersteuning_productie__en_besturende_processen_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Onderscheid maken in \napplicatielandschap \ntussen ondersteuning \nproductie- en besturende \nprocessen" [URL = "[[Onderscheid maken in applicatielandschap tussen ondersteuning productie- en besturende processen]]"];