Onderdeel vormen van integraal opererende overheid

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Uitgangspunt
IDUP18
ThemaIntegrale en betrouwbare overheid
StellingDoor samenwerking met gemeenten, waterschappen en landelijke uitvoeringsorgani-saties organiseren provincies zich als een onderdeel van een integraal opererende en als eenheid optredende overheid. Een overheid die consistent en betrouwbaar handelt naar burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.
Motivatie

Hiermee wordt effect ‘van het kastje naar de muur gestuurd worden’ voorkomen.

Implicaties

De overheden moeten afspraken maken over de samenwerking.

Implicaties (afgeleid)Afbakening services op basis van behoefte van gebruiker, Afleiding services tussen overheidsorganen van geaccordeerd semantisch model, Afsluiten serviceniveau-overeenkomsten met ketenpartners, Beschikbaarstellen van publiekrechtelijk verzamelde gegevens aan de gehele overheid, Beschikbaarstelling geo-informatie via services, Gegarandeerde effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening, In processen gebruik maken van beschikbare basisregistraties, Inrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werken, Inzetten portaalfunctionaliteit voor personalisering e-dienstverlening en voor samenwerking in ketens, Leidende rol van ISO19100 en INSPIRE voor definitie en taxonomie van overige gegevens, Leidende rol van definitie en en taxonomie van gegevens volgens nationalebasisregistraties, Ondersteuning zaakgericht werken door zaakmanagement, Ontlening semantische modellen aan reeds bestaande modellen, Ontwikkelen richting servicegeoriënteerde architectuur, Opmaken berichtinhoud conform StUF, Samenwerking bij definiëring en betekenis en harmonisering van gegevens, Twijfel over juistheid gegevens uit basisregistratie melden aan beheerder
ProjectthemaDiensten
NORA RaamwerkOrganisatieImplicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Onderdeel_vormen_van_integraal_opererende_overheid_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Afbakening services op \nbasis van behoefte van \ngebruiker" [URL = "[[Afbakening services op basis van behoefte van gebruiker]]"]; "Afleiding services \ntussen overheidsorganen \nvan geaccordeerd \nsemantisch model" [URL = "[[Afleiding services tussen overheidsorganen van geaccordeerd semantisch model]]"]; "Afsluiten \nserviceniveau-overeenkomsten \nmet ketenpartners" [URL = "[[Afsluiten serviceniveau-overeenkomsten met ketenpartners]]"]; "Beschikbaarstellen van \npubliekrechtelijk \nverzamelde gegevens aan \nde gehele overheid" [URL = "[[Beschikbaarstellen van publiekrechtelijk verzamelde gegevens aan de gehele overheid]]"]; "Beschikbaarstelling \ngeo-informatie via \nservices" [URL = "[[Beschikbaarstelling geo-informatie via services]]"]; "Gegarandeerde \neffectiviteit en \nkwaliteit van \ndienstverlening" [URL = "[[Gegarandeerde effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening]]"];