Niet-geo-informatie in samenhang met locatie op elke werkplek

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP5.2.1
TypeTechnische componenten
StellingOp elke werkplek kan niet-geo-informatie in samenhang met locatie ontsloten en waar nodig beheerd worden.
Motivatie

Dit is de praktisch/technische invulling van het uit-gangspunt dat locatie een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering dient te zijn. Dit dient op applicatieniveau te worden geïmplementeerd (zie principe P4.1.8), maar ook op werkplekniveau. Het beheer-aspect is vanzelfsprekend in een beperkt aantal gevallen relevant, want het merendeel van de gebruikers zal zelf geen informatiebeherende taak hebben.

Motivatie (verwijzing)Integreren locatie-informatie in de gehele bedrijfsvoering
Implicaties

Het geo-enabled maken van werkplekken betekent het hierop inrichten van de werkplek waaronder het beschikbaar stellen van de juiste toepassingen. Het volstaat niet om Google Maps open te stellen. Er dient toepassings¬programmatuur beschikbaar te zijn die aansluit op het meta-datasysteem, op de bronnen van (interne en externe) geo-informatie, en die eenvoudige integratie en presentatie van de diverse gegevens mogelijk maakt. De diverse viewers die hiervoor al in gebruik zijn, vormen een (nog beperkte) uitwerking van dit principe. E.e.a. hangt ook weer nauw samen met de mate waarin de applicaties op de werkplek “service-enabled” zijn; dit is momenteel vaak nog niet het geval.

Implicaties (afgeleid)Interne netwerkinfrastructuur afgestemd op gebruik van geo-data
ArchitectuurlaagTechnische architectuur
ProjectthemaGeo-gericht, Interne organisatie
NORA RaamwerkTechnische componenten, Gegevensopslag, NetwerkMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Niet_geo_informatie_in_samenhang_met_locatie_op_elke_werkplek_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Integreren \nlocatie-informatie in de \ngehele bedrijfsvoering" [URL = "[[Integreren locatie-informatie in de gehele bedrijfsvoering]]"]; "Niet-geo-informatie in \nsamenhang met locatie op \nelke werkplek" [URL = "[[Niet-geo-informatie in samenhang met locatie op elke werkplek]]"];

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Niet_geo_informatie_in_samenhang_met_locatie_op_elke_werkplek_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Interne \nnetwerkinfrastructuur \nafgestemd op gebruik van \ngeo-data" [URL = "[[Interne netwerkinfrastructuur afgestemd op gebruik van geo-data]]"]; "Niet-geo-informatie in \nsamenhang met locatie op \nelke werkplek" [URL = "[[Niet-geo-informatie in samenhang met locatie op elke werkplek]]"];