Metadatering en uniforme ontsluiting van gegevens

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.08
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingDe provincies zorgen voor metadatering en uniforme ontsluiting van gegevens.
Motivatie

Als provincies worden benaderd voor het leveren van gegevens en deze gegevens zijn voorzien van openbare metadatering en ontsluitingsmogelijkheden worden provincies daarmee transparanter voor zover het die gegevens betreft. Meer specifiek geldt dat bekendheid met de beschikbare (ruimtelijke) informatie binnen de provinciale organisatie een randvoorwaarde is om het gebruik ervan te verbeteren en verbreden. Sommige (ruimtelijke) informatie moet verplicht worden ontsloten, voor andere geldt dat het de informatievoorziening en de informatieproducten sterk ten goede zou komen als deze (in elk geval intern) adequaat wordt ontsloten.

Motivatie (verwijzing)Locatie-informatie als integraal onderdeel van dienstverlening, Rapporteren over kwaliteit, Beschikbaarstellen van algemene overheidsinformatie, Voldoen aan kwaliteitscriteria
Implicaties

Provincies detecteren de gegevens die aan andere partijen kunnen worden geleverd, voorzien die van metadering en ontsluitingsmogelijkheden en maken deze openbaar. Geo-informatie wordt volgens geldende metadata-standaarden gedocumenteerd (zie richtlijn R4.2.7). Deze metadata is breed toegankelijk en begrijpelijk. Het beschrijven van datasets wordt een standaard onderdeel van procedures en werkprocessen. Het daadwerkelijk beschrijven van alle informatiebronnen zal niet van de ene op de andere dag gerealiseerd zijn. Van belang is dit in gang te zetten waarbij de volgende prioritering aangehouden kan worden: 1. nodig vanuit een wettelijke verplichting; 2. nodig vanuit dienstverlening; 3. nodig voor het realiseren van een provinciale beleidsopgave zoals die is opgenomen in het College Werkprogramma; 4. overig.

Implicaties (afgeleid)Documenteren kwaliteit en herkomst van geo-informatie
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDocumentair
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Metadatering_en_uniforme_ontsluiting_van_gegevens_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Beschikbaarstellen van \nalgemene \noverheidsinformatie" [URL = "[[Beschikbaarstellen van algemene overheidsinformatie]]"]; "Locatie-informatie als \nintegraal onderdeel van \ndienstverlening" [URL = "[[Locatie-informatie als integraal onderdeel van dienstverlening]]"]; "Metadatering en uniforme \nontsluiting van gegevens" [URL = "[[Metadatering en uniforme ontsluiting van gegevens]]"];

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Metadatering_en_uniforme_ontsluiting_van_gegevens_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Documenteren kwaliteit \nen herkomst van \ngeo-informatie" [URL = "[[Documenteren kwaliteit en herkomst van geo-informatie]]"]; "Metadatering en uniforme \nontsluiting van gegevens" [URL = "[[Metadatering en uniforme ontsluiting van gegevens]]"];