Mediumonafhankelijk opslaan en aanbieden van content

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.17
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingContent wordt zoveel mogelijk mediumonafhankelijk opgeslagen en aangeboden.
Motivatie

Content dient via diverse kanalen en media aangeboden te kunnen worden. Om dit mogelijk te maken moet worden voorizen in mediaonafhankelijke op slag.

Motivatie (verwijzing)Diensten via Internet, Multi-channelaanpak, Beschikbaarstellen van algemene overheidsinformatie
Implicaties

Content moet op eenvoudige wijze te ontsluiten worden opgeslagen op een zodanige wijze dat de content aangeboden kan wordne op een kanaalonafhankelijke manier.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDocumentair
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Mediumonafhankelijk_opslaan_en_aanbieden_van_content_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Beschikbaarstellen van \nalgemene \noverheidsinformatie" [URL = "[[Beschikbaarstellen van algemene overheidsinformatie]]"]; "Diensten via Internet" [URL = "[[Diensten via Internet]]"]; "Mediumonafhankelijk \nopslaan en aanbieden van \ncontent" [URL = "[[Mediumonafhankelijk opslaan en aanbieden van content]]"];