Maximale uniformering van processen binnen elk hoofdproces

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.02
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingBinnen elk hoofdproces worden processen (bijvoorbeeld alle vergunningverleningprocessen) maximaal geüniformeerd.
Motivatie

Dit maakt het totale procesmodel overzichtelijker en beter bestuurbaar. Het vergroot de mogelijkheden om personeel in te zetten. Tenslotte kan het leiden tot besparingen doordat door de uniformering de mogelijkheid ontstaat om van dezelfde hulpmiddelen gebruik te maken.

Motivatie (verwijzing)Multi-channelaanpak, Vermindering administratieve lasten, Consistente en controleerbare en handhaafbare regelgeving, Aangeven maximale doorlooptijden, Inzicht geven in status dienstverlening, Rapporteren over kwaliteit, Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy, Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid
Implicaties

Op procesniveau dient een eigenaar te worden benoemd die alle lijnmanagers die gebruik maken van het proces meeneemt in de uniformering.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaProcesgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Maximale_uniformering_van_processen_binnen_elk_hoofdproces_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Aangeven maximale \ndoorlooptijden" [URL = "[[Aangeven maximale doorlooptijden]]"]; "Consistente en \ncontroleerbare en \nhandhaafbare regelgeving" [URL = "[[Consistente en controleerbare en handhaafbare regelgeving]]"]; "Gebruik maken van \ngenerieke bouwstenen \ne-Overheid" [URL = "[[Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid]]"]; "Inzicht geven in status \ndienstverlening" [URL = "[[Inzicht geven in status dienstverlening]]"]; "Maatregelen treffen voor \ndata- en \nprocesmanagement en \nbeveiliging en privacy" [URL = "[[Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy]]"]; "Maximale uniformering \nvan processen binnen elk \nhoofdproces" [URL = "[[Maximale uniformering van processen binnen elk hoofdproces]]"];