Locatiegewijze toegang tot provinciale informatieproducten

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.2.06
TypeBedrijfsarchitectuur-producten
StellingWaar relevant zal locatiegewijze toegang tot provinciale informatieproducten mogelijk zijn.
Motivatie

Dit principe is een directe uitwerking van UP23. Locatiegewijze toegang betekent zowel het bieden van geografische zoek-ingangen en het kunnen vinden van een locatie via een niet-geografische zoekingang als het geografisch presenteren van informatie. In de praktijk zijn dergelijke toegangen nog slechts beperkt beschikbaar. Waar dit wel het geval is, wordt vaak óf uit-sluitend een kaartje aangeboden ter aanvulling op de administratieve informatie, of de interface is geheel kaartgericht. Ook levert het zoeken op ‘brulkikker’ wel documenten op maar niet de locatie waar deze diersoort zich bevindt noch de geografische presentatie daarvan. De kracht van geo-informatie en geografisch denken kan aanzienlijk beter worden uitgenut als aan de productzijde goede geografische ingangen, optimale vindbaarheid van geografische informatie én goede presentatievormen daarvan worden geboden. Daarbij moeten afnemers op ieder moment de keus hebben voor een bepaalde toegangsvorm, afhankelijk van het onderwerp of de persoonlijke voorkeur.

Implicaties

Een werkelijke integratie van geo en niet-geo vergt veel van zowel de onderliggende gegevenshuishouding als van (het ontwerp van) de interface. Dit zijn randvoorwaardelijke zaken die moeten zijn ingevuld om werkprocessen werkelijk te kunnen laten aansluiten en producten en diensten integraal aan te bieden, niet (alleen) in ‘geo-portalen’ maar (ook) in ‘integrale informatie-portalen’. De relevantie van de locatiegewijze toegang moet in de praktijk wor-den bepaald door zowel de vraag- als de aanbodzijde.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten, Geo-gericht
NORA RaamwerkDiensten en producten