Locatie als integraal onderdeel van producten en diensten

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.2.05
TypeBedrijfsarchitectuur-producten
StellingLocatie is een integraal onderdeel van de te leveren producten en diensten.
Motivatie

Dit principe is een directe uitwerking van UP8. Producten en dien-sten zijn het naar buiten toe gerichte resultaat van provinciale werkprocessen. Deze zijn gestandaardiseerd volgens de SG. Het daarin integreren van locatie vormt de externe uiting van het PETRA-uitgangspunt dat de provincies een digitaal dienstverle-ningsloket kennen in combinatie met de integratie van geo-informatie.

Implicaties

Digitale producten die via de PDC’s van de provincies worden aan-geboden, zijn (nog) sterk administratief (in)gericht. Kijkend naar de provinciale organisaties, zal de oriëntatie aan de vraagkant (business) veel nadrukkelijker met een geografische blik moeten worden ingevuld en dient van geo-zijde hieraan adequate onder-steuning worden geboden.

Implicaties (afgeleid)Uniformering producten en diensten m.b.t. geo-informatie over provincies heen
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten, Geo-gericht
NORA RaamwerkDiensten en productenImplicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Locatie_als_integraal_onderdeel_van_producten_en_diensten_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Locatie als integraal \nonderdeel van producten \nen diensten" [URL = "[[Locatie als integraal onderdeel van producten en diensten]]"];