Leidende rol van definitie en en taxonomie van gegevens volgens nationalebasisregistraties

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.04
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingDe definitie en taxonomie van gegevens die zijn opgenomen in nationale basisregistraties zijn leidend (Op http://www.stelselhandboek.nl is een gegevensschets te vinden van hoe de Nederlandse basisregistraties samenhangen).
Motivatie

Om op eenvoudige wijze aan te sluiten op basisregistraties is het van belang dat aansluitende partijen “dezelfde taal” spreken, zodat geen vertaling hoeft plaats te vinden van/naar de basisregistraties. Dit bevordert interoperabiliteit.

Motivatie (verwijzing)Gebruik Burgerservicenummer en Nieuwe Handelsregister, Eenmalig uitvragen van informatie, Vermindering administratieve lasten, Onderdeel vormen van integraal opererende overheid, Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy, Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid, Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling
Implicaties

Dit principe leidt er toe dat gegevens aanleverende en afnemende processen aan/van de basisregistraties verband de taxonomie van die gegevens aan moeten passen, dan wel dat een vertaalmechanisme wordt toegepast.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaInteroperabiliteit, Procesgericht
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Leidende_rol_van_definitie_en_en_taxonomie_van_gegevens_volgens_nationalebasisregistraties_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Eenmalig uitvragen van \ninformatie" [URL = "[[Eenmalig uitvragen van informatie]]"]; "Gebruik \nBurgerservicenummer en \nNieuwe Handelsregister" [URL = "[[Gebruik Burgerservicenummer en Nieuwe Handelsregister]]"]; "Gebruik maken van \ngenerieke bouwstenen \ne-Overheid" [URL = "[[Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid]]"]; "Hanteren landelijk \nvastgestelde standaarden \nvoor \ninformatie-uitwisseling" [URL = "[[Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling]]"]; "Leidende rol van \ndefinitie en en \ntaxonomie van gegevens \nvolgens \nnationalebasisregistraties\n" [URL = "[[Leidende rol van definitie en en taxonomie van gegevens volgens nationalebasisregistraties]]"];