Leidende rol van ISO19100 en INSPIRE voor definitie en taxonomie van overige gegevens

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.05
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingDe definitie en taxonomie van gegevens die niet zijn opgenomen in nationale basisregistraties maar wel van belang zijn voor de omgevingsinrichting (alle geo-gegevens) worden ontleend aan de ISO 19100 serie en de INSPIRE richtlijn en de vertaling hiervan door Geonovum en IDsW, inclusief de opgestelde informatiemodellen, zoals IMRO, IMWA, TOP10NL, IMKICH, IMKL en IMBOD.
Motivatie

Op diverse fronten wordt gewerkt aan het harmoniseren van geo-gegevens en niet geo-gegevens. Hiervoor zijn richtlijnen, modellen ontwikkeld. Gebruik hiervan bevordert interoperabiliteit.

Motivatie (verwijzing)Gebruik Burgerservicenummer en Nieuwe Handelsregister, Eenmalig uitvragen van informatie, Vermindering administratieve lasten, Onderdeel vormen van integraal opererende overheid, Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy, Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid, Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling
Implicaties

Dit principe leidt er toe dat gegevens van aanleverende en afnemende processen in e-overheid verband, de taxonomie van die gegevens aan moeten passen aan de richtlijnen en modellen, dan wel dat een vertaalmechanisme wordt toegepast. Hierbij maken de provincies op het gebied van semantiek gebruik van de open standaarden, zoals geformuleerd door het Forum Standaardisatie, Geonovum en IDsW.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaGeo-gericht, Interoperabiliteit
NORA RaamwerkBerichten en gegevens



Motivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Leidende_rol_van_ISO19100_en_INSPIRE_voor_definitie_en_taxonomie_van_overige_gegevens_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Eenmalig uitvragen van \ninformatie" [URL = "[[Eenmalig uitvragen van informatie]]"]; "Gebruik \nBurgerservicenummer en \nNieuwe Handelsregister" [URL = "[[Gebruik Burgerservicenummer en Nieuwe Handelsregister]]"]; "Gebruik maken van \ngenerieke bouwstenen \ne-Overheid" [URL = "[[Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid]]"]; "Hanteren landelijk \nvastgestelde standaarden \nvoor \ninformatie-uitwisseling" [URL = "[[Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling]]"]; "Leidende rol van \nISO19100 en INSPIRE voor \ndefinitie en taxonomie \nvan overige gegevens" [URL = "[[Leidende rol van ISO19100 en INSPIRE voor definitie en taxonomie van overige gegevens]]"];