Inzetten portaalfunctionaliteit voor personalisering e-dienstverlening en voor samenwerking in ketens

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.17
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingPortaalfunctionaliteit ondersteunt enerzijds de personalisering van elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven en wordt anderzijds ingezet om de samenwerking van overheidsinstellingen in ketens te ondersteunen.
Motivatie

In internetverkeer wordt een portaal gebruikt als een webpagina die dienst doet als "toegangspoort" tot een reeks andere websites, die over hetzelfde onderwerp gaan. Soms dus synoniem van start- of hoofdpagina, maar meestal ook als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie binnen een onderwerp. Algemeen aangenomen wordt dat een portaalsite in grote mate over volgende functies moet kunnen beschikken:

  • Authenticeren
  • Bevestigen
  • Personaliseren
  • Inhoud beheren
  • Toegang verlenen tot toepassingen
  • Groeperen en integreren
  • Zoeken en catalogiseren
  • Samenwerken bevorderen
  • Meertaligheid ondersteunen
  • Distribueerbaar via diverse kanalen.
Motivatie (verwijzing)Diensten via Internet, Digitaal dienstverleningsloket, Attenderen burgers en bedrijven op relevante diensten, Onderdeel vormen van integraal opererende overheid
Implicaties

Met dit principe moet in informatiebeleid, -planning en –projecten, Businesscases en PSA’s rekening worden gehouden.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDiensten, Interoperabiliteit
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Inzetten_portaalfunctionaliteit_voor_personalisering_e_dienstverlening_en_voor_samenwerking_in_ketens_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Attenderen burgers en \nbedrijven op relevante \ndiensten" [URL = "[[Attenderen burgers en bedrijven op relevante diensten]]"]; "Diensten via Internet" [URL = "[[Diensten via Internet]]"]; "Digitaal \ndienstverleningsloket" [URL = "[[Digitaal dienstverleningsloket]]"]; "Inzetten \nportaalfunctionaliteit \nvoor personalisering \ne-dienstverlening en \nvoor samenwerking in \nketens" [URL = "[[Inzetten portaalfunctionaliteit voor personalisering e-dienstverlening en voor samenwerking in ketens]]"];