Inzetten portaalfunctionaliteit voor ondersteunen plaats- en tijdonafhankelijk werken

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.18
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingNevendoelstelling van portaalfunctionaliteit in de interne bedrijfsvoering van de provincies is het ondersteunen van tijd- en plaatsonafhankelijk werken en het ondersteunen van de interne dienstverlening.
Motivatie

Dit principe volgt logischer wijze uit het voorgaande.

Motivatie (verwijzing)Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
Implicaties

Met dit principe moet in informatiebeleid, -planning en –projecten, Businesscases en PSA’s rekening worden gehouden.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaInterne organisatie
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Inzetten_portaalfunctionaliteit_voor_ondersteunen_plaats__en_tijdonafhankelijk_werken_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Inzetten \nportaalfunctionaliteit \nvoor ondersteunen \nplaats- en \ntijdonafhankelijk werken" [URL = "[[Inzetten portaalfunctionaliteit voor ondersteunen plaats- en tijdonafhankelijk werken]]"];