Inrichting organisatie toereikend voor toegankelijheid en betrouwbaarheid informatie

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.1.8
TypeBedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties
StellingDe inrichting van organisatie, processen, personeel en hulpmiddelen is kwantitatief en kwalitatief toereikend voor de borging van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie.
Motivatie

Naast de organisatorische borging (zie principe P3.1.7) dient een PDCA-cyclus te zijn ingericht om te zorgen dat de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie een terugkerend aandachtspunt is. De wettelijke basis ligt in de Archiefwet 1995 artikel 27 en de Archiefverordening (AW 1995 lid 1).

Motivatie (verwijzing)Voldoen aan kwaliteitscriteria
Implicaties

Het onderwerp dient in de P&C-cyclus en het risicomanagement te worden meegenomen. Medewerkers en managers dienen te zijn uitgerust en te zijn voorzien van ondersteuning.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaInterne organisatie
NORA RaamwerkOrganisatieMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Inrichting_organisatie_toereikend_voor_toegankelijheid_en_betrouwbaarheid_informatie_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Inrichting organisatie \ntoereikend voor \ntoegankelijheid en \nbetrouwbaarheid \ninformatie" [URL = "[[Inrichting organisatie toereikend voor toegankelijheid en betrouwbaarheid informatie]]"];