Inrichting op basis van een eisenmatrix

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP5.1.4
TypeTechnische architectuur-algemeen
StellingDe provincies richten de technische applicatie-infrastructuur in op basis van een 'eisenmatrix'.
Motivatie

Dit bevordert een integrale afweging in het maken van de keuze.

Motivatie (verwijzing)Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid, Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling, Voldoen aan kwaliteitscriteria
Implicaties

In voorkomende gevallen wordt de eisenmatrix gebruikt.

ArchitectuurlaagTechnische architectuur
ProjectthemaInterne organisatie
NORA RaamwerkTechnische componenten, Gegevensopslag, NetwerkMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Inrichting_op_basis_van_een_eisenmatrix_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Gebruik maken van \ngenerieke bouwstenen \ne-Overheid" [URL = "[[Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid]]"]; "Hanteren landelijk \nvastgestelde standaarden \nvoor \ninformatie-uitwisseling" [URL = "[[Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling]]"]; "Inrichting op basis van \neen eisenmatrix" [URL = "[[Inrichting op basis van een eisenmatrix]]"];


Eisenmatrix
Mogelijkheden qua:
Eisen qua input opvraag bewerking opslag publish
Beschikbaarheid
Capaciteit
Beveiliging
Beheer