Inrichten standaard functiegebouw conform FUWA Provincies

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.1.5
TypeBedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties
StellingHet standaard functiegebouw wordt conform FUWA Provincies ingericht. Een standaardfunctie is voorzien van een standaard com-petentie profiel.
Motivatie

De standaardisatie vergroot de mobiliteit van de medewerkers en vereenvoudigt het personeelsmanagement, het resourcemanage-ment en het peoplemanagement.

Motivatie (verwijzing)Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid
Implicaties

Inregelen van beheer om de standaard in stand te houden.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaInterne organisatie
NORA RaamwerkOrganisatieMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Inrichten_standaard_functiegebouw_conform_FUWA_Provincies_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Gebruik maken van \ngenerieke bouwstenen \ne-Overheid" [URL = "[[Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid]]"]; "Inrichten standaard \nfunctiegebouw conform \nFUWA Provincies" [URL = "[[Inrichten standaard functiegebouw conform FUWA Provincies]]"];