Inrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werken

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.1.4
TypeBedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties
StellingDe besturing van de processen is ingericht conform het principe van zaakgericht werken waarbij voor elke zaak een verantwoordelijke is benoemd.
Motivatie

Dit principe geldt voor de dienstverlenende processen die een ‘van klant tot klant’ benadering kennen. Omdat daarin het perspectief van de dienstafnemer centraal staat is het nodig de informatie naar de dienstafnemer zaakgericht te ontsluiten.

Motivatie (verwijzing)Inzicht geven in status dienstverlening, Onderdeel vormen van integraal opererende overheid
Implicaties

In de procesinrichting onderscheid maken in de procesbesturing en procesuitvoering en zorgen dat de informatie die in de uitvoering vrij komt via de procesbesturing zaakgericht wordt vastgelegd.

Implicaties (afgeleid)Zaak is leidend voor digitale duurzaamheid informatie, Zaakbehandeling vastgelegd voor verbetering, Zaakgegevens in overeenstemming met RGBZ, Zaaktype gebruiken voor afspraken over uitvoering van zaken
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaProcesgericht, Zaakgericht
NORA RaamwerkOrganisatieMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Inrichten_besturing_van_processen_conform_principe_zaakgericht_werken_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Inrichten besturing van \nprocessen conform \nprincipe zaakgericht \nwerken" [URL = "[[Inrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werken]]"];

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Inrichten_besturing_van_processen_conform_principe_zaakgericht_werken_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Inrichten besturing van \nprocessen conform \nprincipe zaakgericht \nwerken" [URL = "[[Inrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werken]]"];