Inpassing geografische informatiebronnen in eigen informatiesystemen

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.08
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingZowel in- als externe geografische informatiebronnen worden eenvoudig ingepast in de eigen informatiesystemen.
Motivatie

Dit is een logisch gevolg van het gebruik van deze informatiebronnen in de processen.

Motivatie (verwijzing)Integreren locatie-informatie in de gehele bedrijfsvoering
Implicaties

Bij het ontwerpen van informatiesystemen dient – ook buiten het traditionele geo-domein – vanaf het eerste begin rekening te worden gehouden met de mogelijkheden die geo biedt. Door geo-functionaliteit als diensten of services te ontwerpen en aan te bieden, wordt dit eenvoudiger.

Implicaties (afgeleid)Bieden locatiegewijze toegang tot informatie, Maximale benutting geoservices voor inpassing in een SGA, Optimale integratie van geo- en niet-geoservices
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaGeo-gericht
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Inpassing_geografische_informatiebronnen_in_eigen_informatiesystemen_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Inpassing geografische \ninformatiebronnen in \neigen informatiesystemen" [URL = "[[Inpassing geografische informatiebronnen in eigen informatiesystemen]]"];

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Inpassing_geografische_informatiebronnen_in_eigen_informatiesystemen_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Bieden locatiegewijze \ntoegang tot informatie" [URL = "[[Bieden locatiegewijze toegang tot informatie]]"]; "Inpassing geografische \ninformatiebronnen in \neigen informatiesystemen" [URL = "[[Inpassing geografische informatiebronnen in eigen informatiesystemen]]"];