Inpassen interne en externe gegrafische informatiebronnen in processen

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.07
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingZowel in- als externe geografische informatiebronnen worden ingepast in de provinciale processen.
Motivatie

Gezien het geografische karakter van de provinciale werkprocessen is het gebruik van geo-informatie – buiten het traditionele geo-domein – tot op heden suboptimaal geweest. Betere ondersteuning van beleidsontwikkeling en -uitvoering met behulp van geo-informatie is nodig om optimalisering van de bedrijfsvoering te bewerkstelligen. Hiervoor is het nodig om geografische informatiebronnen in te passen in de werkprocessen.

Motivatie (verwijzing)Integreren locatie-informatie in de gehele bedrijfsvoering
Implicaties

Procesoriëntatie is bij veel provincies in ontwikkeling. Dit biedt kansen, want als er sprake is van (her)ontwerp van processen kan de geo-component hierin direct adequaat worden meegenomen. De blik moet daarbij dan nadrukkelijk ook buiten de organisatiegrenzen worden gericht, omdat hier kansen liggen om met behulp van geo-informatie van derden de eigen informatiepositie te versterken.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaGeo-gericht, Procesgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Inpassen_interne_en_externe_gegrafische_informatiebronnen_in_processen_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Inpassen interne en \nexterne gegrafische \ninformatiebronnen in \nprocessen" [URL = "[[Inpassen interne en externe gegrafische informatiebronnen in processen]]"];