In één gegevenswoordenboek onderbrengen van functioneel gelijksoortige gegevens

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.15
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingFunctioneel gelijksoortige gegevens worden in één gegevenswoordenboek ondergebracht.
Motivatie

Met de toepassing van dit principe wordt geborgd dat gelijksoortige gegevens op elkaar blijven afgestemd en zo mogelijk gelijk worden geschakeld.

Motivatie (verwijzing)Vermindering administratieve lasten, Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy
Implicaties

Bij het genereren van een gegevenswoordenboek worden gelijksoortige gegevens verzameld en bij elkaar in één woordenboek vastgelegd.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDocumentair
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: In_____n_gegevenswoordenboek_onderbrengen_van_functioneel_gelijksoortige_gegevens_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "In één \ngegevenswoordenboek \nonderbrengen van \nfunctioneel \ngelijksoortige gegevens" [URL = "[[In één gegevenswoordenboek onderbrengen van functioneel gelijksoortige gegevens]]"];