Herleidbaarheid van diensten tot de taken en doelen van de organisatie

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.2.13
TypeBedrijfsarchitectuur-diensten
StellingDiensten van de provincies vloeien voort uit wettelijke taken of uit de invulling van eigen beleidsruimte. Ze worden door PS vastge-steld via de begrotingscyclus.
Motivatie

De grondslag van een dienst dient voor de dienstafnemer helder te zijn. De dienst is te herleiden tot de doelen van de organisatie.

Implicaties

Vaststellen dat deze dienst niet al door een andere organisatie wordt aangeboden. De opzet van de dienst dient te zijn afgestemd met die van verwante diensten.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten
NORA RaamwerkDiensten en producten