Hantering meest betrouwbare en geëigende referentie voor locatie

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.10
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingLocatie wordt geput uit de meest geëigende en betrouwbare ruimtelijke referentie.
Motivatie

Dit is een verbijzondering van het algemene principe: informatie wordt geput uit de meest geëigende en betrouwbare bron. Om te voorkomen dat ruimtelijke data – in opeenvolgende bewerkingsstappen – steeds verder gaat afwijken van de oorspronkelijke ruimtelijke referentie waarop zij zijn gebaseerd, dient telkens te worden teruggegrepen op de meest betrouwbare ruimtelijke referentie die passend is bij het proces en de procedures in kwestie. Dit zullen soms de geografische basis-registraties zijn; dit is immers voorgeschreven waar het wettelijke taken betreft. Maar ook waar de basisregistraties niet per sé aan de orde zijn, moet de provincie duidelijkheid scheppen over de geografische bronbestanden waaruit ruimtelijke referentie kan en mag worden afgeleid (zie ook de principes P4.3.4 en P4.3.5).

Motivatie (verwijzing)Locatie-informatie als integraal onderdeel van dienstverlening
Implicaties

Ruimtelijke referentie(bestanden) moeten van voldoende kwaliteit zijn, adequaat worden beheerd en beschreven, en beschikbaar zijn voor alle toepassingen waarvoor zij benodigd zijn. Dit speelt met name in situaties waar sprake is van een koppeling tussen niet-ruimtelijke gegevens en locatie, hetzij door het opnemen van locatie als onderdeel van de data danwel door het opnemen van passende verwijzingen.

Implicaties (afgeleid)Actueel houden eigen kopieën van geo-gegevens uit basisregistraties via verwerking mutatieberichten, Actueel houden eigen kopieën van geo-gegevens uit overige registraties via verwerking mutatieberichten, Hanteren framework van standaarden voor de Nederlandse GII, Samenwerking met andere provincies inzake opstellen richtlijnen voor presenteren geo-informatie, Voor locatie-aanduiding aansluiten op Nederlandse basisregistraties
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaGeo-gericht
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Hantering_meest_betrouwbare_en_ge__igende_referentie_voor_locatie_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Hantering meest \nbetrouwbare en \ngeëigende referentie \nvoor locatie" [URL = "[[Hantering meest betrouwbare en geëigende referentie voor locatie]]"];

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Hantering_meest_betrouwbare_en_ge__igende_referentie_voor_locatie_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Actueel houden eigen \nkopieën van \ngeo-gegevens uit \nbasisregistraties via \nverwerking \nmutatieberichten" [URL = "[[Actueel houden eigen kopieën van geo-gegevens uit basisregistraties via verwerking mutatieberichten]]"]; "Actueel houden eigen \nkopieën van \ngeo-gegevens uit overige \nregistraties via \nverwerking \nmutatieberichten" [URL = "[[Actueel houden eigen kopieën van geo-gegevens uit overige registraties via verwerking mutatieberichten]]"]; "Hanteren framework van \nstandaarden voor de \nNederlandse GII" [URL = "[[Hanteren framework van standaarden voor de Nederlandse GII]]"]; "Hantering meest \nbetrouwbare en \ngeëigende referentie \nvoor locatie" [URL = "[[Hantering meest betrouwbare en geëigende referentie voor locatie]]"];