Gegarandeerde effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.2.12
TypeBedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie
StellingDe afnemer moet kunnen vertrouwen op de effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening van de (interne) leverancier.
Motivatie

Voor elke dienst gelden leveringsvoorwaarden en kwaliteitscriteria. Zonder afspraken over levering en kwaliteit weten de dienstafnemers niet waar zij aan toe zijn.

Motivatie (verwijzing)Inzicht geven in status dienstverlening, Onderdeel vormen van integraal opererende overheid, Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling, Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
Implicaties

In de dienstbeschrijving de leveringsvoorwaarden en kwaliteitscriteria opnemen. Zorgen dat de dienstafnemer daarmee voorafgaand aan de levering akkoord gaat.

Consequentie van dit principe is ten eerste dat provincie (leverancier, dienstverlener) en afnemer leveringsafspraken vastleggen per individuele zaak en dat de afnemer daarmee voorafgaand aan de uitvoering van de zaak akkoord gaat. Tweede consequentie is dat de provincie deze afspraken binnen reële grenzen nakomt. Het betreft bijvoorbeeld de afhandelingstermijn, het te verwachten resultaat en de voorwaarden voor levering. Voor veel voorkomende zaken cq. veel gevraagde producten en diensten is het aan te bevelen dat de provincie zaaktypen afbakent en de generieke afspraken vastlegt per zaaktype, zie richtlijn R4.2.18, resp. generieke afspraken vastlegt in de producten- en dienstencatalogus.

Implicaties (afgeleid)Zaaktype gebruiken voor afspraken over uitvoering van zaken
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten, Zaakgericht
NORA RaamwerkDiensten en productenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Gegarandeerde_effectiviteit_en_kwaliteit_van_dienstverlening_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Gegarandeerde \neffectiviteit en \nkwaliteit van \ndienstverlening" [URL = "[[Gegarandeerde effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening]]"];

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Gegarandeerde_effectiviteit_en_kwaliteit_van_dienstverlening_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Gegarandeerde \neffectiviteit en \nkwaliteit van \ndienstverlening" [URL = "[[Gegarandeerde effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening]]"];