Gebruikmaking van generieke authenticatiediensten voor toegang tot beveiligde dienstverlening

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.3.09
TypeInformatiearchitectuur-informatie-uitwisseling
StellingProvincies gebruiken voor de toegang tot hun beveiligde diensten generieke authenticatie diensten op basis van DigiD en/of PKI-overheid.
Motivatie

Dit levert een gegarandeerde kwaliteit van de toegang, zoals die door de overheden landelijk is afgesproken.

Motivatie (verwijzing)Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy
Implicaties

Aansluiten op landelijke bouwstenen.

Implicaties (afgeleid)Aansluiting op landelijke voorzieningen en gebruikmaking Digikoppeling ook voor geo-informatie, Beperking toegang tot geoservicesdoor middel van autorisatie, Beschikbaarstelling van geodatasets waarvan de provincie bronhouder is, Gebruikmaking van het PGR als aansluitpunt voor centrale diensten, Geüniformeerde inrichting voor geo-netwerkservices volgens (inter)nationale standaarden, Hantering alle domeinspecifieke landelijke informatiemodellen, Uitlevering van geodata en kaarten uitsluitend in combinatie met metadata
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDiensten
NORA RaamwerkInformatieuitwisselingMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Gebruikmaking_van_generieke_authenticatiediensten_voor_toegang_tot_beveiligde_dienstverlening_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Gebruikmaking van \ngenerieke \nauthenticatiediensten \nvoor toegang tot \nbeveiligde \ndienstverlening" [URL = "[[Gebruikmaking van generieke authenticatiediensten voor toegang tot beveiligde dienstverlening]]"];

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Gebruikmaking_van_generieke_authenticatiediensten_voor_toegang_tot_beveiligde_dienstverlening_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Aansluiting op \nlandelijke voorzieningen \nen gebruikmaking \nDigikoppeling ook voor \ngeo-informatie" [URL = "[[Aansluiting op landelijke voorzieningen en gebruikmaking Digikoppeling ook voor geo-informatie]]"]; "Beperking toegang tot \ngeoservicesdoor middel \nvan autorisatie" [URL = "[[Beperking toegang tot geoservicesdoor middel van autorisatie]]"]; "Beschikbaarstelling van \ngeodatasets waarvan de \nprovincie bronhouder is" [URL = "[[Beschikbaarstelling van geodatasets waarvan de provincie bronhouder is]]"]; "Gebruikmaking van \ngenerieke \nauthenticatiediensten \nvoor toegang tot \nbeveiligde \ndienstverlening" [URL = "[[Gebruikmaking van generieke authenticatiediensten voor toegang tot beveiligde dienstverlening]]"];