Gebruikmaking van Stelselcatalogus voor gebruik van basisregistraties

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.3.02
TypeInformatiearchitectuur-informatie-uitwisseling
StellingVoor gebruik van basisregistraties maken provincies gebruik van taxonomieën en semantische standaarden zoals gedefinieerd in de Stelselcatalogus.
Motivatie

Om op eenvoudige wijze aan te sluiten op basisregistraties is het van belang dat aansluitende partijen “dezelfde taal” spreken, zodat geen vertaling hoeft plaats te vinden van/naar de basisregistraties. Dit bevordert interoperabiliteit.

Motivatie (verwijzing)Eenmalig uitvragen van informatie, Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling, Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
Implicaties

Dit principe leidt er toe dat gegevens aanleverende en afnemende processen aan/van de basisregistraties verband de taxonomie van die gegevens aan moeten passen, dan wel dat een vertaalmechanisme wordt toegepast.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaInteroperabiliteit
NORA RaamwerkInformatieuitwisselingMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Gebruikmaking_van_Stelselcatalogus_voor_gebruik_van_basisregistraties_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Eenmalig uitvragen van \ninformatie" [URL = "[[Eenmalig uitvragen van informatie]]"]; "Gebruikmaking van \nStelselcatalogus voor \ngebruik van \nbasisregistraties" [URL = "[[Gebruikmaking van Stelselcatalogus voor gebruik van basisregistraties]]"];