Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Uitgangspunt
IDUP20
ThemaVerbeteren doelmatigheid overheid
StellingDe provincies maken gebruik van/sluiten aan op de generieke bouwstenen voor de e-overheid (landelijke, interprovinciale e.a.).
Motivatie

Gemeenschappelijk gebruik leidt tot kostenvermindering en toekomstvastheid.

Implicaties

De provincies dienen hun eigen specifieke oplossingen te verlaten. Het aansluiten op generieke bouwstenen vraagt om samenwerking en ontvlechting van de informatiehuishouding.

Implicaties (afgeleid)Aansluiten geo-informatie bij standaarden Geonovum-framework, Aansluiten op relevante Nederlandse basisregistraties, Aansluiting van dienstverleningskanalen op generieke bouwstenen van e-Overheid, Bij inkoop rekening houden met voorkeur voor servicegerichte software, Gelijke kans voor open en gesloten source, Inrichten standaard functiegebouw conform FUWA Provincies, Inrichting op basis van een eisenmatrix, Leidende rol van ISO19100 en INSPIRE voor definitie en taxonomie van overige gegevens, Leidende rol van definitie en en taxonomie van gegevens volgens nationalebasisregistraties, Leveranciersonafhankelijke standaarden, Maximale uniformering van processen binnen elk hoofdproces, Ondersteuning zaakgericht werken door zaakmanagement, Ontlening semantische modellen aan reeds bestaande modellen, Opmaken berichtinhoud conform StUF, Procesinrichting op basis van kwaliteit flexibiliteit en kosten, Registratie procesgebonden informatie op moment van ontstaan c.q. ontvangst, Rekening houden met digitale duurzaamheid, Samenwerking bij definiëring en betekenis en harmonisering van gegevens, Standaardisering berichtenverkeer conform Forum Standaardisatie, Twijfel over juistheid gegevens uit basisregistratie melden aan beheerder… overige resultaten
ProjectthemaInteroperabiliteit
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesImplicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Gebruik_maken_van_generieke_bouwstenen_e_Overheid_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Aansluiten \ngeo-informatie bij \nstandaarden \nGeonovum-framework" [URL = "[[Aansluiten geo-informatie bij standaarden Geonovum-framework]]"];