Gebruik maken van dezelfde services voor dezelfde functionaliteit

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.15
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingDevicespecifieke applicaties maken gebruik van dezelfde services voor het bieden van één bepaalde functionaliteit.
Motivatie

Hiermee wordt bedoeld dat ongeacht het device (bijvoorbeeld netwerk of mobiel) waarop het wordt aangeboden, een applicatie gebruik maakt van dezelfde services, mits sprake is van dezelfde functionaliteit. Die services betreffen met name de geboden functionaliteit in termen van dataintegriteit en bedrijfslogica.

Motivatie (verwijzing)Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
Implicaties

Met dit principe moet in informatiebeleid, -planning en –projecten, Businesscases en PSA’s rekening worden gehouden.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDiensten, Interoperabiliteit
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Gebruik_maken_van_dezelfde_services_voor_dezelfde_functionaliteit_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Gebruik maken van \ndezelfde services voor \ndezelfde functionaliteit" [URL = "[[Gebruik maken van dezelfde services voor dezelfde functionaliteit]]"];