Eisen stellen aan leveranciers ten aanzien van gebruik van open standaarden

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.14
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingAan partijen waaraan softwareontwikkeling wordt uitbesteed, wordt de eis gesteld dat zij gebruik maken van internationale open standaards t.a.v. methoden en technieken voor software ontwikkeling.
Motivatie

Een ontwikkelomgeving op basis van een uniform, op componenten gebaseerd uitvoeringsraamwerk vergemakkelijkt de samenwerking op basis van services binnen afdelingen en tussen organisaties.

Motivatie (verwijzing)Rapporteren over kwaliteit, Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling
Implicaties

Met dit principe moet in informatiebeleid, -planning en –projecten, Businesscases en PSA’s rekening worden gehouden.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaInteroperabiliteit
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Eisen_stellen_aan_leveranciers_ten_aanzien_van_gebruik_van_open_standaarden_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Eisen stellen aan \nleveranciers ten aanzien \nvan gebruik van open \nstandaarden" [URL = "[[Eisen stellen aan leveranciers ten aanzien van gebruik van open standaarden]]"];