Eenduidige toebedeling bedrijfsfuncties

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.1.1
TypeBedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties
StellingDe onderkende functies van de provincie zijn op eenduidige wijze toebedeeld aan GS, Directie en de hoofden van uitvoerende eenheden.
Motivatie

Dit voorkomt onduidelijkheden in de verantwoordelijkheidsstelling. Het Organisatiebesluit moet hierin voorzien.

Motivatie (verwijzing)Zichtbaar maken van activiteiten
Implicaties

Inventariseren of de functies eenduidig zijn toebedeeld. Nagaan of dit overeenkomt met de toedeling van producten, diensten en processen.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaInterne organisatie
NORA RaamwerkOrganisatieMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Eenduidige_toebedeling_bedrijfsfuncties_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Eenduidige toebedeling \nbedrijfsfuncties" [URL = "[[Eenduidige toebedeling bedrijfsfuncties]]"];