Digitaal ondersteunen van uitvoering van handmatige taken bij voldoende hoog volume

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.11
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingDit principe heeft twee aspecten:
  1. De uitvoering van handmatige taken in werkprocessen en processtappen wordt bij voldoende volume digitaal ondersteund.
  2. Om dit principe te kunnen realiseren wordt gebruik gemaakt van processturing.
Motivatie

Processtappen worden digitaal ondersteund waar dit zinvol is op basis van de volgende criteria:

  • Hogere arbeidsproductiviteit
  • Betere kwaliteit
  • Robuuste koppelingen met andere applicaties
  • Vereenvoudigen transformatie naar andere communicatiekanalen.
Motivatie (verwijzing)Vermindering administratieve lasten, Aangeven maximale doorlooptijden, Inzicht geven in status dienstverlening
Implicaties

Bij voldoende volume wordt voor het afwikkelen van een proces gekozen voor elektronische afhandeling d.m.v. een WFM-tool. Deze applicatie kan de volgende functionaliteit bieden:

  • Toewijzen zaken aan medewerkers
  • Verzorgen koppelingen met ander applicaties
  • Verstrekken van statusinformatie over de zaakafhandeling aan klanten via een website
  • Het voeden van een managementinformatiesysteem.
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaProcesgericht
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Digitaal_ondersteunen_van_uitvoering_van_handmatige_taken_bij_voldoende_hoog_volume_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Aangeven maximale \ndoorlooptijden" [URL = "[[Aangeven maximale doorlooptijden]]"]; "Digitaal ondersteunen \nvan uitvoering van \nhandmatige taken bij \nvoldoende hoog volume" [URL = "[[Digitaal ondersteunen van uitvoering van handmatige taken bij voldoende hoog volume]]"];