Cyclische terugkoppeling van kwaliteit dienstverlening

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.2.23
TypeBedrijfsarchitectuur-diensten
StellingDe kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling.
Motivatie

Diensten dienen continu te worden aangepast aan wijzigende vragen van de afnemers, wijzigingen in de wetgeving of geconstateerde tekortkomingen. Door het inrichten van een PDCA-cyclus kan dit methodisch worden aangepakt.

Motivatie (verwijzing)Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening
Implicaties

In de Plan-fase stelt de lijn- of programmamanager op systematische wijze de eisen vast waar de nieuwe dienst aan moet voldoen. In de Do-fase wordt op basis van deze eisen en de baseline kwaliteit de dienst vormgegeven en daadwerkelijk verleend. In de Check-fase wordt gecontroleerd of de dienst voldoet aan de gestelde eisen en aan de behoeften van de afnemers. Op basis van deze informatie wordt de dienst geëvalueerd. Dit leidt tot voorstellen voor aanpassing van de dienst, die in een volgende Act-fase kunnen worden verwerkt.

Implicaties (afgeleid)Zaakbehandeling vastgelegd voor verbetering
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten
NORA RaamwerkDiensten en productenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Cyclische_terugkoppeling_van_kwaliteit_dienstverlening_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Afnemers kunnen input \nleveren over de \ndienstverlening" [URL = "[[Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening]]"]; "Cyclische terugkoppeling \nvan kwaliteit \ndienstverlening" [URL = "[[Cyclische terugkoppeling van kwaliteit dienstverlening]]"];

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Cyclische_terugkoppeling_van_kwaliteit_dienstverlening_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Cyclische terugkoppeling \nvan kwaliteit \ndienstverlening" [URL = "[[Cyclische terugkoppeling van kwaliteit dienstverlening]]"];