Bundeling zaak vanuit perspectief van de afnemer

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.2.27
TypeBedrijfsarchitectuur-diensten
StellingEen zaak is zodanig opgezet dat vanuit het perspectief van de afnemer verwante producten en diensten middels één zaak kunnen worden afgenomen.
Motivatie

Elke zaak loopt van afnemer (aanvraag) tot afnemer (levering). Niet de door de provincie te leveren producten en diensten maar de vraag van de afnemer is leidend bij de afbakening van de zaak. De afnemer wordt daardoor niet belast met de wijze waarop de provincie de vervaardiging van haar producten en diensten heeft georganiseerd, hoe legitiem dan ook voor haar functioneren. En er ontstaat gebruiksgemak voor de afnemer: waar voorheen meerdere aanvragen nodig waren, kan nu met één aanvraag worden volstaan.

Motivatie (verwijzing)Bundeling van diensten
Implicaties

Voor elke individuele (aan)vraag dient de provincie te beoordelen om welke producten en diensten het gaat en de zaak daarop in te richten. Om te voorkomen dat dit bij elke individuele (aan)vraag beoordeeld moet worden, brengt de provincie voor veel gevraagde (combinaties van) producten en diensten in kaart wie afnemer daarvan zijn, wat de aanleiding tot de (aan)vraag is en welke producten en diensten voor een (aan)vraag relevant zijn. Voor de hand liggend is om dit als provincies in samenwerking te doen en op deze wijze zaaktypen af te bakenen (zie richtlijn R4.2.18) die het mogelijk maken om in de meeste gevallen naar aanleiding van één aanvraag met één zaak te voorzien in de gewenste verwante producten en diensten. In andere gevallen is maatwerk benodigd om de zaak in te richten.

Implicaties (afgeleid)Zaaktype gebruiken voor afspraken over uitvoering van zaken
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten, Zaakgericht
NORA RaamwerkDiensten en productenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Bundeling_zaak_vanuit_perspectief_van_de_afnemer_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Bundeling van diensten" [URL = "[[Bundeling van diensten]]"]; "Bundeling zaak vanuit \nperspectief van de \nafnemer" [URL = "[[Bundeling zaak vanuit perspectief van de afnemer]]"];

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Bundeling_zaak_vanuit_perspectief_van_de_afnemer_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Bundeling zaak vanuit \nperspectief van de \nafnemer" [URL = "[[Bundeling zaak vanuit perspectief van de afnemer]]"];