Bij verwerking van gegevens voldoen aan NEN2082

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.01
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingBij -ëé- de opslag, mutatie, ontsluiting en archivering van gegevens wordt voldaan aan de NEN2082.
Motivatie

Toepassing van de archiefwet is verplicht. Met de toepassing van NEN2082 wordt aangesloten bij een defacto standaardnorm.

Motivatie (verwijzing)Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling, Voldoen aan kwaliteitscriteria
Implicaties

De applicaties moeten op de eisen van de archiefwet en NEN-normen gecheckt. De applicaties moeten zo nodig aan de wet en de normen worden aangepast.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDocumentair
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Bij_verwerking_van_gegevens_voldoen_aan_NEN2082_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Bij verwerking van \ngegevens voldoen aan \nNEN2082" [URL = "[[Bij verwerking van gegevens voldoen aan NEN2082]]"];