Bij inrichting van applicaties en services voldoen aan archiefwet en NEN

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.09
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingBij de inrichting van applicaties en services wordt voldaan aan de archiefwet en NEN.
Motivatie

Toepassing van de archiefwet is verplicht. Met de toepassing van NEN2082 wordt aangesloten bij een defacto standaardnorm.

Motivatie (verwijzing)Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling, Voldoen aan kwaliteitscriteria
Implicaties

Check de applicaties op eisen archiefwet en NEN-normen en pas de applicaties zo nodig daarop aan.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDocumentair
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Bij_inrichting_van_applicaties_en_services_voldoen_aan_archiefwet_en_NEN_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Bij inrichting van \napplicaties en services \nvoldoen aan archiefwet \nen NEN" [URL = "[[Bij inrichting van applicaties en services voldoen aan archiefwet en NEN]]"];