Besturende primaire en ondersteunende processen onderscheiden

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.16
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingBij het inrichten van processen wordt onderscheid gemaakt naar besturende, primaire en ondersteunende processen.
Motivatie (verwijzing)Bundeling van diensten, Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
Implicaties (afgeleid)Zaakbehandeling vastgelegd voor verbetering
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaInterne organisatie, Procesgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Besturende_primaire_en_ondersteunende_processen_onderscheiden_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Besturende primaire en \nondersteunende processen \nonderscheiden" [URL = "[[Besturende primaire en ondersteunende processen onderscheiden]]"];

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Besturende_primaire_en_ondersteunende_processen_onderscheiden_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Besturende primaire en \nondersteunende processen \nonderscheiden" [URL = "[[Besturende primaire en ondersteunende processen onderscheiden]]"];