Beschikbaarstellen van publiekrechtelijk verzamelde gegevens aan de gehele overheid

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.21
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingGegevensverzamelingen die door de provincie in het kader van publiekrechtelijke taken verzameld worden, worden – met in achtneming van nadere wettelijke regels - ter beschikking gesteld aan de gehele overheid.
Motivatie

Dit voorkomt redundantie van gegevens en daarmee gepaarde zaken als kosten, inspanningen enzovoort.

Motivatie (verwijzing)Onderdeel vormen van integraal opererende overheid, Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy
Implicaties

Provincies zorgen voor transparantie aangaande de in hun bezit zijnde gegevens en leveren deze op verzoek aan andere overheden. De provincies inventariseren welke gegevens ze proactief aan de samenleving ter beschikking stellen.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDocumentair, Interne organisatie
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Beschikbaarstellen_van_publiekrechtelijk_verzamelde_gegevens_aan_de_gehele_overheid_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Beschikbaarstellen van \npubliekrechtelijk \nverzamelde gegevens aan \nde gehele overheid" [URL = "[[Beschikbaarstellen van publiekrechtelijk verzamelde gegevens aan de gehele overheid]]"];