Bekendheid van kwaliteit van geleverde gegevens

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.22
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingVan geleverde gegevens is de kwaliteit bekend.
Motivatie

Na een verzoek om levering van gegevens, worden slechts gevalideerde, geaccordeerde gegevens geleverd. Indien nog niet gevalideerd en geaccordeerd, wordt dat aangegeven conform afspraak in servicebeschrijving of SLA. Toepassing van dit principe leidt tot betrouwbare gegevens.

Motivatie (verwijzing)Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy
Implicaties

Afhankelijk van het gebruik van het gegeven wordt de kwaliteit van het gegeven bepaald en beschreven. De kwaliteit van de gegevens die in een keten worden gebruikt wordt op een andere manier bepaald dan de kwaliteit van de gegevens van de provincie zelf.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDocumentair
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Bekendheid_van_kwaliteit_van_geleverde_gegevens_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Bekendheid van kwaliteit \nvan geleverde gegevens" [URL = "[[Bekendheid van kwaliteit van geleverde gegevens]]"];


Voetnoten

Kwaliteitsaanduiding wordt mbv metagegevens vormgegeven. Geldt in het bijzonder voor basisregistraties. Zie ook SBG Architectuur van het stelsel, juni 2006 en de bijbehorende bijlage.