Bekend maken kostprijs van te leveren producten

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.2.04
TypeBedrijfsarchitectuur-producten
StellingDe kostprijs van een te leveren product en dienst is bekend.
Motivatie

Voor de dienstafnemer is een nauwkeurige productbeschrijving een bijdrage aan transparantie. Kostprijs is een onderdeel van de productbeschrijving.

Implicaties

Hanteren van een integrale kostprijs op basis van gemiddelde loonsom en het registreren van formatieinzet per product. Een alternatief is tijdregistratie te voeren op productniveau waardoor een feitelijke kostprijsberekening kan worden gemaakt. Bij (com-binatie)producten en productlevering vanuit een keten kunnen hierdoor afspraken over het dienstverleningsniveau worden ge-maakt c.q. verrekend.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten
NORA RaamwerkDiensten en producten