Afsluiten serviceniveau-overeenkomsten met ketenpartners

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.2.21
TypeBedrijfsarchitectuur-diensten
StellingVoor de levering van diensten waarbij meerdere afdelingen en of andere overheidsorganisaties betrokken zijn, legt de leverende organisatie-eenheid de afspraken met de achterliggende eenheden en organisaties vast.
Motivatie

Dit is noodzakelijk om te zorgen dat de dienstverlener die aan het eind van de keten staat de dienstafnemer conform vooraf bekende leveringsvoorwaarden en kwaliteitseisen kan leveren (zie principe P3.2.12). Voor het zaakgericht werken is dit principe van belang omdat hiermee het bedrijfsproces ‘van afnemer tot afnemer’ en daarmee de zaak geconcretiseerd wordt. Alle betrokkenen bij de behandeling van de zaak, ook die bij de ‘onderaannemers’, moeten beseffen dat het om het bedienen van de afnemer gaat en niet (alleen) om het eigen aandeel in het proces. Het principe draagt bij aan de principes P3.1.4 en P3.2.15.

Motivatie (verwijzing)Aangeven maximale doorlooptijden, Onderdeel vormen van integraal opererende overheid
Implicaties

In dergelijke gevallen dient nagegaan te worden wat ieders bijdrage is aan de zaak en welke onderlinge afspraken daarover gemaakt moeten worden (tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid e.d.). Die afspraken worden zoveel mogelijk vastgelegd door middel van een zaaktype (zie richtlijn R4.2.18). In de dagelijkse praktijk betekent dit dat behandelaars van een dergelijke zaak zich bewust zijn van de afspraken met de afnemer, daarnaar handelen en informatie over die zaak met elkaar delen. Het zaaktype, waarmee de afspraken zijn vastgelegd, maakt het mogelijk de onderlinge afspraken te bewaken bij de behandeling van een zaak.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten, Zaakgericht
NORA RaamwerkDiensten en productenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Afsluiten_serviceniveau_overeenkomsten_met_ketenpartners_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Aangeven maximale \ndoorlooptijden" [URL = "[[Aangeven maximale doorlooptijden]]"]; "Afsluiten \nserviceniveau-overeenkomsten \nmet ketenpartners" [URL = "[[Afsluiten serviceniveau-overeenkomsten met ketenpartners]]"];