Afnemer heeft actuele statusinformatie

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.27
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingDe afnemer kan op elk moment worden geinformeerd over de status van de lopende zaak.
Motivatie

Afnemers willen graag inzicht hebben in de voortgang van de in uitvoering zijnde zaak. Ze verwachten een pro-actieve houding van de dienstverlener waarin de statusinformatie naar hen toekomt en opgevraagd kan worden wanneer het de afnemer schikt. De dienstverlener neemt onzekerheid weg door deze transparantie te bieden.

Motivatie (verwijzing)Inzicht geven in status dienstverlening
Implicaties

Het principe is afgeleid van NORA-principe 25. De NORA onderkent een groot aantal implicaties die voor zich spreken: - de dienstverleningsprocessen zijn geautomatiseerd. - De afnemer kan online 24/7 per week, of op elk ander afgesproken moment, de status raadplegen. - Statusovergangen zijn inzichtelijk gemaakt. - De voor de afnemer relevante voortgangsinformatie in de totstandkoming van diensten is beschreven (zowel als kwaliteitsattribuut in het metamodel van de dienst, als in de leveringsvoorwaarden (SLA)). - Voor het bepalen van relevante voortgangsinformatie is de behoefte van de afnemer of doelgroep geïnventariseerd. - De bijbehorende stadia in het uitvoeringsproces zijn eenduidig vastgelegd en gekoppeld aan het klant- en zaaknummer. - Aan de voortbrenging van de dienst is een zaak gekoppeld die uniek identificeerbaar is en via alle kanalen beschikbaar en toegankelijk (transparant) blijft gedurende de geldigheidstermijn. - Voortgangsinformatie wordt ontsloten via alle kanalen waarlangs de dienst wordt verleend én via de persoonlijke contactvoorzieningen van voorkeur van de afnemer (Via MijnOverheid.nl, e-mail e.d.). - De afnemer wordt geïnformeerd over statuswijzigingen.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaInteroperabiliteit, Zaakgericht
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Afnemer_heeft_actuele_statusinformatie_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Afnemer heeft actuele \nstatusinformatie" [URL = "[[Afnemer heeft actuele statusinformatie]]"];