Afleiding services tussen overheidsorganen van geaccordeerd semantisch model

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.3.03
TypeInformatiearchitectuur-informatie-uitwisseling
StellingServices (berichten) die tussen overheidsorganen worden uitgewisseld, zijn af te leiden van een semantisch model waarmee de betrokken partijen hebben ingestemd.
Motivatie

Een gezamenlijk ontwikkeld semantisch model zorgt er voor dat de bedoeling en de betekenis van de informatie voor alle partijen duidelijk is. Gebruik hiervan bevordert de eenduidigheid van de definities die in de services worden gehanteerd.

Motivatie (verwijzing)Onderdeel vormen van integraal opererende overheid
Implicaties

Kennis opbouwen van de semantische modellen. Toetsen op het gebruik daarvan in de ontwikkeling van services.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaInteroperabiliteit
NORA RaamwerkInformatieuitwisselingMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Afleiding_services_tussen_overheidsorganen_van_geaccordeerd_semantisch_model_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Afleiding services \ntussen overheidsorganen \nvan geaccordeerd \nsemantisch model" [URL = "[[Afleiding services tussen overheidsorganen van geaccordeerd semantisch model]]"];