Afbakening services op basis van behoefte van gebruiker

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.3.05
TypeInformatiearchitectuur-informatie-uitwisseling
StellingDe afbakening van een (geo-) service is gericht op de behoefte van de gebruiker en onafhankelijk van interne aangelegenheden van de aanbieder. Dit wil zeggen: de behoefte van de gebruiker is bepalend, en niet de (technische) beperkingen van de aanbieder.
Motivatie

Op de eerste plaats in de (geo-)informatievoorziening staat de behoefte aan deze informatie zoals die zich manifesteert bij de gebruikers daarvan. Dus niet de wijze waarop de desbetreffende (geo-)informatie intern gestructureerd is dan wel vastgelegd is in één of meerdere fysieke applicaties. De behoefte van de gebruiker(s) is dan ook leidend voor het bepalen van de mogelijkheden van een geo-service, niet gehinderd door technische keuzes aangaande informatiesystemen.

Motivatie (verwijzing)Onderdeel vormen van integraal opererende overheid
Implicaties

Het vergt ten eerste het ‘denken vanuit de gebruiker’ om geo-services te ontwerpen in plaats van het ‘denken vanuit de techniek’. Het kan ten tweede consequenties hebben voor de ICT-inrichting als voor het leveren van een geo-service meerdere applicaties en/of databases benodigd zijn.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDiensten
NORA RaamwerkInformatieuitwisselingMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Afbakening_services_op_basis_van_behoefte_van_gebruiker_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Afbakening services op \nbasis van behoefte van \ngebruiker" [URL = "[[Afbakening services op basis van behoefte van gebruiker]]"];