Elements of Thought sjabloon

Uit Kritisch denken wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
== Doel ==

Welke doelstelling wil je bereiken?

== Vraag ==

Welke vraag wil je beantwoorden?

== Informatie ==

Welke informatie is nodig om deze vraag te beantwoorden?

== Inferentie ==

Wat kun je hieruit afleiden leidt het toe?

== Concepten ==

Welke concepten en ideeën spelen een belangrijke rol?

== Aannames ==

Welke aannames doe je?

== Implicaties ==

Welke gevolgen heeft dit?

== Gezichtspunt ==

Welk gezichtspunt hanteer je?

Dit denksjabloon is gebaseerd op de Elements of thought van Linda Elder en Richard Paul.