Architectuurprincipes sjabloon

Uit Kritisch denken wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
== Rationale ==

Waarom is deze stelling waar?

== Implicaties ==

Welke gevolgen heeft dit?

== Huidige praktijk ==

Hoe wordt er op dit moment typisch gehandeld?

== Gewenste praktijk ==

Wat is het gewenste gedrag?

== Toepassingsgebied ==

Binnen welke grenzen is dit van toepassing?

== Obstakels ==

Wat zijn de obstakels die moeten worden overwonnen?

== Aandachtspunten ==

Waar moet op gelet worden?

== Aannames ==

Welke aannames doe je?

<small>Gebaseerd op [[Architectuurprincipes]] sjabloon</small>

Dit denksjabloon is gebaseerd op het boek Architecture Principles van Danny Greefhorst en Erik Proper.