BIV classificaties

Ga naar: navigatie, zoeken
Naam Beschikbaarheid Integriteit Vertrouwelijkheid Toelichting BIV-classificatie
Activumlaaglaaglaag
AlumnusmiddelhooghoogDit is analoog aan deelnemer. Kan wellicht lager als minder gegevens worden geregistreerd.
ApparaatlaaglaaghoogIP adressen zijn erg gevoelig omdat deze voor hackers aantrekkelijk zijn.
Applicatielaaglaaglaag
ArchitectuurlaagmiddellaagDe integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden
is belangrijk.
BedrijfseislaagmiddellaagDe integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden
is belangrijk.
BegrotinglaagmiddellaagFinanciële gegevens moeten integer zijn.
BeleidsuitgangspuntlaagmiddellaagDe integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden
is belangrijk.
Beoordelinglaagmiddelmiddel
Campagnelaaglaaglaag
Competentielaaglaagopenbaar
Configuratie-itemlaaglaaglaag
ContactlaaglaaglaagDe integriteit moet opgewaardeerd worden als de interactie met het contact hierom vraagt. Denk bijvoorbeeld aan de opmaat naar juridische vastlegging.
DeelnemermiddelhooghoogExtra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats
nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.
Deelnemeractiviteitmiddelmiddelhoog
Dienstbetrekkinglaagmiddelmiddel
DoelstellinglaagmiddellaagDe integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden
is belangrijk.
ExamenprogrammamiddelhooglaagDe informatie over het primaire proces moet integer zijn. Als activiteiten van veel individuën afhangen van de beschikbaarheid verhoogt dit de B-score. Dit geldt voor veel objecten die nodig zijn bij (de ondersteuning van) het onderwijsproces.
Expressielaaglaagopenbaar
Externe medewerkermiddelhooghoogExtra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats
nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.
Formatieplaatslaaglaaglaag
GebouwmiddelmiddellaagGegevens over de inrichting kunnen informatie bevatten over de beveiliging en kunnen belangrijk zijn bij calamiteiten
Indicatorlaagmiddellaag
Individu
Inkomende betalingmiddelmiddellaagBeschikbaarheid L-M. De beschikbaarheid van inkomende betalingen is vooral belangrijk rond de uiterste inschrijfdatum van deelnemers (inningen collegegeld).
InkoopcontractlaagmiddellaagObjecten waaruit verplichtingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens
Instellinglaaglaaglaag
Interne medewerkermiddelhooghoogExtra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats
nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.
Inzetplanninglaagmiddellaag
ItemlaaglaagopenbaarBevat alleen de metadata en niet het item zelf.
JournaalpostlaagmiddellaagFinanciële gegevens moeten integer zijn.
KostenplaatslaagmiddellaagFinanciële gegevens moeten integer zijn.
LeeractiviteitmiddelhooglaagIntegriteit M-H. Soms speelt deelname aan leeractiviteiten een rol bij een toetsresultaat
Leergroeplaagmiddellaag
Leermateriaalmiddelmiddellaag
Lesgroepmiddelmiddellaag
Leverancierlaaglaaglaag
Manifestatielaaglaagopenbaar
MedewerkermiddelhooghoogExtra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats
nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.
MeldinglaaglaaglaagDit betreft meldingen bij helpdesks.
Minormiddelhoogopenbaar
Octrooilaaghooglaag
Onderwijsactiviteitmiddelmiddellaag
OnderwijseenheidmiddelhoogopenbaarBouwstenen voor het examenprogramma van deelnemers moeten integer zijn. Als zij niet beschikbaar zijn is de registratie van onderwijsdeelname onmogelijk.
OnderwijseenheiddeelnamemiddelmiddellaagGegevens over studievoortgang zijn in onze cultuur vertrouwelijk met een lage risicoklasse. Meer vertrouwelijke informatie wordt doorgaans niet in gestructureerde objecten
maar in documenten vastgelegd
Onderwijseenheidresultaatlaaghoogmiddel
Onderwijseenheiduitvoeringmiddelhoogopenbaar
Onderwijsmateriaal
OnderwijsovereenkomstlaagmiddellaagObjecten waaruit inkomende betalingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens.
OnderwijsprogrammamiddelhooglaagDeze informatie is nodig voor het examenprogramma.
OnderzoeklaagmiddelmiddelHet administratieve object. Bevat niet het onderzoeksresultaat of de onderzoeksgegevens.
Onderzoeker
OnderzoeksgegevenslaagmiddelmiddelHet resultaat van het primaire proces moet integer zijn.
OnderzoeksobjectlaagmiddelmiddelVertrouwelijkheid L - H
Opleidingmiddelhoogopenbaar
Organisatielaaglaaglaag
Organisatieonderdeellaaglaaglaag
Planlaaglaaglaag
Proefschrift
Promotieonderzoek
Promotietrajectovereenkomst
Promovendus
ProspectmiddelhooghoogDit is analoog aan deelnemer. Kan wellicht lager als minder gegevens worden geregistreerd.
Publicatielaaghooglaag
ResultaatlaaghoogmiddelVertrouwelijkheid L-H. Dit betreft informatie over de bedrijfsvoering van de instelling t.b.v. het management. Het kan via drill-down informatie bevatten over individuen.
RoosterhoogmiddellaagBeÏnvloedt primair proces. Omdat dit zowel het algemene rooster als het persoonlijke rooster bevat kan dit object niet openbaar zijn.
RuimtemiddellaagmiddelVertrouwelijkheid L-M. Gegevens over de inrichting kunnen informatie bevatten over de beveiliging en kunnen belangrijk zijn bij calamiteiten.
Samenwerkingsverbandlaaglaaglaag
Stage/afstudeeractiviteitmiddelhooglaagSpeelt een rol bij de certificering. Met deelnemers die in risicogebieden stages volgen moet snel contact kunnen worden opgenomen.
Stage/afstudeeropdrachtlaaghooglaag
Stage/afstudeerorganisatielaaglaaglaag
SubsidieovereenkomstlaagmiddellaagObjecten waaruit verplichtingen of inkomende betalingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens.
Subsidieprogrammalaagmiddellaag
Systeemsoftwarelaaglaaglaag
Toetsactiviteitmiddelhooglaag
Toetsmateriaalhooghooghoog
Toetsresultaatlaaghoogmiddel
Uitgaande betalinglaagmiddellaag
Uitleenlaaglaaglaag
VerplichtinglaagmiddellaagFinanciële gegevens moeten integer zijn.
Voorwerplaaglaaglaag
VorderinglaagmiddellaagFinanciële gegevens moeten integer zijn.
Waardedocumentlaaghooglaag
Werklaaghoogopenbaar
Werkactiviteitlaagmiddellaag
Werkorderlaaglaaglaag
WerkproductlaaghoogmiddelVertrouwelijkheid L-M. De uitkomst van het primaire proces moet integer zijn. Ongeoorloofde wijziging kan tot aanzienlijke imagoschade leiden. Vertrouwelijk
maar met een lage risicoclassering.