FORA: voor regie op ICT

Funderend Onderwijs Referentie Architectuur


FORA.jpg

Deze omgeving is bedoeld als vraagbaak voor iedereen die wil weten welke processen en activiteiten plaatsvinden in een schoolorganisatie. Ook is deze omgeving een werkplaats voor de referentiearchitectuur van het funderend onderwijs, de FORA. Het funderend onderwijs bestaat uit het primair en voortgezet onderwijs (po en vo).

Waarom een referentiearchitectuur?

De activiteiten die in een school plaatsvinden, de informatie die daarbij gebruikt wordt, en hoe het gebruik van de informatie in de school is georganiseerd vormen een ingewikkeld geheel. Om hier meer zicht op te krijgen, beschrijft de FORA het samenspel tussen al deze gebieden in referentiemodellen. Dit inzicht is noodzakelijk om als school(bestuur) regie te kunnen voeren op data, helderheid te krijgen over wensen en eisen vanuit het onderwijs, en op basis van deze wensen en eisen gerichte vragen te stellen aan leveranciers. Door dit inzicht vanuit een gezamenlijk perspectief op te bouwen, ontstaat de mogelijkheid om beter samen te werken, aansluiting te vinden bij andere organisaties, en data beter te beheren. Gezamenlijk en modulair inkopen is een verleidelijk perspectief.

Concrete voorbeelden waarbij de referentiearchitectuur ondersteunend is, zijn:

  • Informatiebeveiliging en privacy (IBP)
  • Vormgeving en inrichting van een digitale leer- en werkomgeving (DLWO)
  • De uitwisseling van leerlinggegevens en resultaten.

Werkgroepen

Omdat deze FORA-werkplaats letterlijk een werkplaats is, is ze vooral bedoeld voor de werkgroepen die zich met de ontwikkeling van FORA bezighouden. Deze werkgroepen bestaan uit deelnemers uit het po en vo. Zij vertegenwoordigen verschillende besturen, vaak vanuit een informatiemanagementrol. De werkgroepen worden inhoudelijk en procesmatig ondersteund door Kennisnet. Uiteraard zijn andere belangstellenden van harte welkom om deze omgeving te bekijken.

Contact

Informatievoorziening.png

Meedoen? Opmerkingen? Aanvullingen? Of vragen over de informatie in deze werkplaats? Neem dan contact op met:

voor procesmatige onderwerpen en de organisatie van de werkgroepen
voor inhoudelijk vragen en opmerkingen over de referentiemodellen

Inhoud

Geïnteresseerd in de inhoud? Bekijk dan het bedrijfsfunctiemodel om op hoofdlijnen te zien wat een school doet. Wil je een slag dieper, bekijk dan het bedrijfsprocesonderdeelmodel om in meer detail de activiteiten op de gebieden onderwijs en preventie en zorg te zien. Het overzicht van informatiestromen geeft een beeld van de informatie die een school met andere partijen uitwisselt.